881 545 470

Política de privacidade

A visita a este sitio Web non implica que o usuario esté obligado a facilitar ningunha información. No caso de que o usuario facilite algunha información de carácter persoal,os datos recollidos neste sitio web serán tratados de forma leal e lícita con suxeción, en todo intre aos principios e dereitos recollidos no Reglamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD) e demais normativa aplicábel. 

Responsable

Vostede poderá contactar co Responsable na seguinte dirección:

NUNEGAL CONSULTING S.L.

Rúa Copérnico, 1 3º – 15008 – A Coruña

Teléfono de contacto: 881 545 470

ou senón no seguinte correo electrónico: lopd@nunegal.com

 

¿Qué facemos cos teus datos?

A principal finalidade de dito tratamento é a xestión dos usuarios, así como o envío da información relativa á empresa Nunegal ou para o envío de documentos, campañas internas ou calquer outra nova de interese.

Nunegal asegura a confidencialidade dos datos aportados e garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún outro uso sen mediar consentimento previo e expreso dos nosos usuarios. Sólo lle pediremos aqueles datos nececesarios para a prestación do servizo requerido e únicamente serán empregados para este fin.

 • Accións de Marketing 

Nunegal poderá empregar ditos datos para informar sobre futuras promocións, ofertas e outras accións comerciais nos casos nos que vostede nos proporcionase o seu consentimento.

 • Información recollida orientada a melloras web

Para mellorar os nosos servizos estamos analizando no portal de Nunegal a correcta navegación do usuario. Esta información será confidencial e únicamente será empregada para mellorar a seguridade e funcionamento do noso portal on-line.

 • Plazos e criterios de conservación dos datos

Conservaremos os datos durante o tempo que sea necesario para atender a solicitude e cumplir coas obligacións legais esixidas

Os datos que vostede nos facilitou serán conservados mentres sexan necesarios para as finalidades indicadas no punto 2.A, ou tamén serán almacenadas polo tempo esixido por diferentes lexislacións aplicables.

 • Decisións automatizadas, perfís e lóxica aplicada

Os datos recollidos mediante a páxina web non serán empregados para tomar decisións automatizadas.

Base xurídica dos tratamentos

Para o envío da información, basaremos o tratamento no seu consentimento. Se vostede xa é usuario podemos enviarlle información da empresa.

O consentimento, aquí prestado polo Titular para comunicarlle datos a terceiros ten carácter revocable en todo momento, sen efectos retroactivos.

Destinatarios

Con motivo do rexistro e consentimento, os datos poden ser comunicados aos seguintes destinatarios:

 • Entidades bancarias para o pago de nóminas, etc…
 • Á Oficina de consumidores e usuarios en caso de esixir algunha reclamación.
 • A aquelas empresas transportistas que poden ter encargado o envío de algún pedido. Estos destinatarios poden estar ubicados dentro do territorio español como fóra do mismo, en función do producto ou servizo adquirido
 • Nos supostos legalmente establecidos, como no caso das Forzas e Corpos de Seguridade
 • Ás administrativas públicas ás que teñamos que facilitar información con motivo do cumplimento das nosas obligacións legais.

Nunegal asegura a confidencialidade dos datos aportados e garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún outro uso sen mediar consentimento previo e expreso dos nosos usuarios. Solo lle pediremos aqueles datos necesarios para a prestación do servizo requerido e únicamente serán empregados para este fin.

Lexitimación

 • Lexislación aplicábel (RGPD 2016/679 del 27 de abril de 2016)

Art. 6, apartado 1 letra a. Que considera o consentimento do interesado como unha base lexítima para o tratamento de datos personais contidos neste ficheiro.

 • Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obligación legal, interés público ou interés lexítimo 

O uso dos datos que nos facilita, faise lexítimo debido a que vostede nos facilita o seu consentimento ou autorización para empregar os datos coas finalidades indicadas no punto 2.A

 • Obligación ou non, de facilitar datos e consecuencias de non facelo 

Non está obrigado a facilitarnos os datos, sen embargo, será necesario para poder xestionar as suxerencias ou peticións que necesite facernos mediante a páxina web.

Dereitos dos interesados 

O interesado ten os seguintes dereitos:

 • Poderá solicitar información sobre os datos de carácter persoal almacenados que lle comprendan
 • Poderá solicitar que se corrixa a inexactitude dos seus datos persoais
 • Poderá solicitar a eliminación o limitación do tratamento dos seus datos personais
 • También poderá solicitar que se lle poñan a disposición dos seus datos personais en un formato estructurado, corriente e de lectura mecánica.

Para esto deberá dirixirse por escrito adxuntando unha copia do DNI ou documento que o identifique, á dirección Rúa Copérnico, 1 3ºB – 15008- A Coruña, ou tamén a través do correo electrónico lopd@nunegal.com 

O interesado tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante as autoridades de protección de datos (Agencia Española de protección de Datos). Non obstante, calquer cuestión relacionada cos datos, invitámolo a contactar connosco  para solucinala

Orixe

NUNEGAL CONSULTING, SL ten o deber de facilitar ó interesado a información detallada do orixe dos datos, así como dos datos que se tratan (nome, apelidos e correo)

Delegado de protección de datos

Designamos un delegado de protección de datos (DPO) para calquer cuestión relacionada cos seus datos personais. Pode contactar con él a través da dirección lopd@nunegal.com 

Calidade dos datos

Os usuarios deberán garantir a veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia dos datos de carácter persoal que foran recollidos.

Protección dos menores

Non recollemos datos personais de menores. É responsabilidade do pai/nai/tutor legal, velar pola privacidade dos menos, facendo todo o posible para asegurar que autorizaron a recollida e o uso dos datos personais do menor.

Actualizado: 12 de agosto de 2019