881 545 470

Política de privacidade

A visita a este sitio Web non implica que o usuario esté obligado a facilitar ningunha información. No caso de que o usuario facilite alguna información de carácter personal, os datos recogidos neste sitio web serán tratados de forma leal y lícita con sujeción en todo momento a los principios y derechos recogidos en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, General de Protección de Datos (RGPD) y demás normativa aplicable.

En cumprimiento do disposto no artículo 13 del RGPD informámoste do siguiente:

Responsable

NUNEGAL CONSULTING S.L.

Rúa Copérnico, 1 3ºB – 15008 – A Coruña

Teléfono de contacto: 881 545 470

¿Qué facemos cos datos?

A principal finalidade de dito tratamento é a gestión dos usuarios, así como o envío da información relativa á empresa Nunegal para o envío de documentos, campañas internas ou calquer noticia de interese.

Nunegal asegura a confidencialidade dos datos aportados e garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún outro uso sen mediar consentimento previo e expreso dos nosos usuarios. Sólo lle pediremos aqueles datos necesarios para a prestación do servicio requerido e únicamente serán empleados para este fin.

 • Accións de Marketing.

 

Nunegal poderá empregar ditos datos para informar sobre futuras promocións, ofertas e outras accións comerciales nos casos nos que vostede nos proporcionase o seu consentimento.

 •  Información recolida orientada a melloras web

 

Para mellorar os nosos servizos estamos analizando o portal de Nunegal e a correcta navegación do usuario. Esta información será confidencial e únicamente será empregada para mellorar a seguridade e funcionamento do noso portal on-line.

Base xurídica dos tratamentos

Para o envío de información, basaremos o tratamento no seu consentimento. Se vostede xa é usuario, podemos enviarlle a información da empresa.
O consentimento aquí prestado polo Titular para comunicarlle de datos a terceiros ten carácter revocable en todo momento, sen efectos retroactivos.

Destinatarios

Co motivo do registro e consentimento, os datos poden ser comunicados ós seguintes destinatarios:

 • Entidades bancarias para o pago de nóminas, etc…
 • Á Oficina de consumidores e usuarios en caso de exigir algunha reclamación.
 • A aquelas empresas trasnsportistas que poden ter encargado o envío de algún pedido. Estos destinatarios poden estar ubicados dentro do territorio español como fóra do mismo, en función do producto e/ ou servizo adquirido.
 • Nos supostos legalmente establecidos, como é o caso das Forzas e Corpos de Seguridad.
 • Ás administrativas públicas ás que teñamos que facilitar información con motivo do cumplimento das nosas obligacións legales.

Nunegal asegura a confidencialidad dos datos aportados e garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún outro uso sen mediar consentimento previo e expreso dos nosos usuarios. Sólo lle pediremos aqueles datos necesarios para a prestación do servizo requerido e únicamente serán empregado para este fin.

Dereitos dos interesados

O interesado ten os seguintes dereitos:

 • Poderá solicitar información sobre os datos de carácter personal almacenados que lle conciernan.
 • Poderá solicitar que se corrija a inexactitud dos seus datos persoais.
 • Poderá solicitar a eliminación ou limitación do tratamento dos seus datos persoais.
 • Poderá solicitar que se lle poñan a disposición os seus datos personais nun formato estructurado, corriente e de lectura mecánica

Para esto, deberá dirixirse por escrito adxuntando unha copia do DNI ou documento que identifique á dirección Rúa Copérnico, 1 3º B – 15008 – A Coruña, ou tamén a través do correo electrónicolopd@nunegal.com

O interesado tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante as autoridades de protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos). Non obstante, calquer cuestión relacionada cos datos, invitámolo a contactar con nós para soluciola.

Delegado de protección de datos

Designamos un delegado de protección de datos (DPO) para calquer cuestión relacionada cos seus datos personales. Pode contactar con él a través da dirección lopd@nunegal.com

Calidade dos datos

Os usuarios deberán garantizar a veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia dos datos de carácter persoal, que lles foran recollidos.

Protección dos menores

Non recollemos datos personais de menores. É responsabilidade do pai/nai/tutor legal velar pola privacidade dos menores, facendo todo o posible para asegurar que autorizaron a recollida e o uso dos datos persoais do menor.

Actualizado: 12 de agosto de 2019